Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Baggensfjärden (WA30569070)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Baggensfjärden (WA30569070)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Baggensfjärden (WA30569070)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581151
SWEREF99 TM Östlig: 692138

RT 90 2,5 gon V - X: 6581104
RT 90 2,5 gon V - Y: 1646407

WGS84 Latitud: 59.32
WGS84 Longitud: 18.37

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment SCR-VÄR-SED-3 Baggensfjärden, Farstaviken
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton RK-KUST-Farstaviken Farstaviken
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-Farstaviken Farstaviken
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Bottenfauna RK-KUST-Farstaviken Farstaviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Bottenfauna Bottenfauna   Vart annat år 2016 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Bottenfauna Bottenfauna BQI Vart annat år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   9 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 -
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2009 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2009 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2009 2012
SCR, Värmdö kommun, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2010 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Stockholm Vatten AB - SkärgårdsprogrammetBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157236 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000