Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bergshamraviken (WA24348954)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bergshamraviken (WA24348954)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bergshamraviken (WA24348954)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bergshamraviken (WA24348954)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Bergshamraån och Bergshamraviken
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6614933
SWEREF99 TM Östlig: 706540

RT 90 2,5 gon V - X: 6614716
RT 90 2,5 gon V - Y: 1661221

WGS84 Latitud: 59.62
WGS84 Longitud: 18.66

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten RK-KUST-NOR1 Bergshamraviken
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-S43 S37 Bergshamraviken
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton SKVVF-S43 S37 Bergshamraviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Växtplankton   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2009 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2010 2010
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Ljusförhållanden   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Näringsämnen   4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 4 gånger per år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i kusten Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 4 gånger per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVVäxtplanktonKlorofyll a
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja BPST41 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000