Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hugn (WA79986008)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hugn (WA79986008)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hugn (WA79986008)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hugn (WA79986008)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2000
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6632176
SWEREF99 TM Östlig: 347267

RT 90 2,5 gon V - X: 6636334
RT 90 2,5 gon V - Y: 1302040

WGS84 Latitud: 59.7991140141
WGS84 Longitud: 12.277744644

ETRS-89 Latitud: 59.79911
ETRS-89 Longitud: 12.27773

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Vr6 Hugn
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Vr6 Hugn
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Vr6 Hugn
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Vr6 Hugn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var femte år 2002 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2002 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 2011
SRK, By- och Borgviksälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 2011