Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Varpan (WA61850897)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Varpan (WA61850897)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Varpan (WA61850897)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:26 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6721537
SWEREF99 TM Östlig: 533207

RT 90 2,5 gon V - X: 6723460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1489150

WGS84 Latitud: 60,6282725167577
WGS84 Longitud: 15,6068965054831

ETRS-89 Latitud: 60.62827
ETRS-89 Longitud: 15.60689

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Varpan
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Varpan, utlopp
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Varpan, utlopp
SRK, Dalälven Kiselalger i vattendrag Varpan, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1990 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Alaklor - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Atrazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diuron - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isoproturon - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Simazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trifluralin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen DDT - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Koltetraklorid - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tetrakloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trikloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cypermetrin - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Terbutryn - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Dikofol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bifenox - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diklorvos - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Heptaklor - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2016 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1990 1999
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1994 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Triclosan - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCCP - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Glyfosat - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklofenak - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol - 2018 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2009 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve