Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Varpan (WA61850897)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Varpan (WA61850897)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Varpan (WA61850897)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:26 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Faluån-Sundbornsån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6721537
SWEREF99 TM Östlig: 533207

RT 90 2,5 gon V - X: 6723460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1489150

WGS84 Latitud: 60,6282725167577
WGS84 Longitud: 15,6068965054831

ETRS-89 Latitud: 60.62827
ETRS-89 Longitud: 15.60689

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Varpan
SRK, Dalälven Kiselalger i vattendrag Varpan, utlopp
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Varpan, utlopp
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Varpan, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1990 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Alaklor - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Atrazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorpyrifos - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diuron - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isoproturon - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorbensen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Simazin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Triklorbensener - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trifluralin - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Aklonifen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen DDT - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Koltetraklorid - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tetrakloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Trikloretylen - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cypermetrin - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Terbutryn - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2006 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kinoxifen - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Dikofol - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bifenox - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Diklorvos - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Heptaklor - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Cyklodiena bekämpningsmedel - 2016 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1991 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1990 1999
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1994 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Triclosan - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCCP - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Glyfosat - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2009 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb - 2008 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2011 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan - 2012 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol - 2016 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Diklofenak - 2018 -
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol - 2018 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2009 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve