SRK, Dalälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med provtagningarna är
• Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från föroreningskällor inom ett vattenområde.
• Relatera tillstånd och utvecklingstendenser med avseende på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön till förväntad
bakgrund och/eller bedömningsgrunder för vattenkvalitet.
• Belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.
• Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
SRK, Samordnad recipientkontroll
1990
-
Pågående
Dalarna
Uppsala
Gävleborg
2011-03-03 15:32
2019-01-14 15:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Amungen, Hedemora SE670225-150958 Amungen, Hedemora S19 Amungen Dalälven
2 Amungen, Rättvik SE677800-149235 Amungen, Rättvik Amungen Dalälven
3 Amungen, utlopp (f.d. Långshytteån) SE670000-150770 Långshytteån 30 Dalälven
4 Billudden SE672800-159220 Billudden B1 Skutskärsfjärden sek namn Havet
5 Blålägan SE683300-138305 Blålägan 13A Blålägan Dalälven
6 Blålägan2 SE683250-138287 Blålägan Dalälven
7 Bollsjön SE667285-152820 Bollsjön S26 Bollsjön Dalälven
8 Broån SE668320-151140 Broån 31 Broån Dalälven
9 Brunnsjön SE668374-150912 Brunnsjön Brunnsjön Dalälven
10 Brunnsjön SE668410-150850 Brunnsjön S20 Brunnsjön Dalälven
11 Bäsingen SE667072-153125 Bäsingen Bäsingen Dalälven
12 Dalälven SE669764-149495 Långhag 29 Dalälven Dalälven
13 Dalälven SE670500-148675 Dalälven uppströms Bäsingen 2 Dalälven Dalälven
14 Dalälven SE671355-147875 Forshuvud 19 Dalälven Dalälven
15 Dalälven SE676650-143315 Mora Dalälven Dalälven
16 Dalälven SE679482-140425 Rot 12 Dalälven Dalälven
17 Dalälven nedströms Avesta SE666865-152285 Dalälven nedströms Avesta Dalälven Dalälven
18 Dalälven nedströms Gysinge 1 SE668656-156180 Gysinge 37 Dalälven Dalälven
19 Eggegrund B4 SE673340-159330 Eggegrund B4 Skutskärsfjärden sek namn Havet
20 Evertsberg SE677934-141190 Evertsberg 15 Dysån Dalälven
21 Faluån SE672944-148240 Grycken, inlopp 24 Faluån Dalälven
22 Faluån (utlopp Varpan) SE672342-148908 Faluån (utlopp Varpan) Faluån Dalälven
23 Finnhytte-Dammsjön SE668876-152219 Finnhytte-Dammsjön S22 Finnhytte-Dammsjön Dalälven
24 Finnhytte-Dammsjön SE668930-152278 Finnhytte-Dammsjön S22 Finnhytte-Dammsjön Dalälven
25 Forssjön SE667617-152835 Forssjön S25 Forssjön Dalälven
26 Forsån SE667462-152735 Forsån 34 Forsån Dalälven
27 Fulan SE680220-135350 Fulan 2 Fulan Dalälven
28 Gopen SE673325-147583 Gopen Gopen Dalälven
29 Gruvbäcken SE669013-146684 Gruvbäcken 22D Dalälven
30 Gruvsjön SE668662-152168 Gruvsjön S23 Gruvsjön Dalälven
31 Grycken SE672775-148457 Grycken, Falun Grycken Dalälven
32 Grycken, Hedemora SE670515-152176 Grycken, Hedemora Grycken Dalälven
33 Gråda SE672095-463917 Gråda Dalälven Dalälven
34 Gröna SE678546-133829 Tandån K1 Stora Tandån Göta älv
35 Grövlan SE687250-133450 Grövlan 10 Grövlan Dalälven
36 Görälven SE680256-135010 Görälven 1B Dalälven
37 Görälven2 SE680195-134622 Görälven Dalälven
38 Herrgårdsdammen SE668460-152235 Herrgårdsdammen 34A Garpenbergsån Dalälven
39 Idre SE686030-134580 Idre 9 Dalälven Dalälven
40 Idresjön SE686325-133875 Idresjön S2 Idresjön Dalälven
41 Köarån SE678684-136225 Köarån Köarån Dalälven
42 Lillälven/Sundbornsån SE671912-149545 Lillälven/Sundbornsån 27 Dalälven
43 Ljustern SE669050-149515 Ljustern S17 Ljustern Dalälven
44 Ljusterån SE669575-149500 Ljusterån 28 Ljusterån Dalälven
45 Långsandsörarna SE672870-159850 Långsandsörarna B2 Gävlebuktens utsjövatten Havet
46 Långsjön TH SE669120-146813 Långsjön TH S30 Dalälven
47 Långsjön, Romme SE669970-148384 Långsjön, Romme S9 Dalälven
48 Molnbyggen SE672813-145280 MOLNBYGGEN S29 Molnbyggen Dalälven
49 Näs bruk SE667300-153720 Näs bruk Dalälven
50 Orsasjön SE677240-143250 Orsasjön Orsasjön Dalälven
51 Orsälven SE678180-143813 Oreälven 17 Oreälven Dalälven
52 Rafshytte-Dammsjön SE668652-152444 Rafshytte-Dammsjön S21 Dalälven
53 Rogsjön SE673476-148942 Rogsjön S13 Rogsjön Dalälven
54 Rossen SE669042-153510 Rossen S28 Rossen Dalälven
55 Runn, C SE671610-149518 Runn, C Runn Dalälven
56 Runn, NV SE671867-149266 Runn, NV Runn Dalälven
57 Runn, S SE670885-149015 Runn, S Runn Dalälven
58 Rällsjön SE673800-147327 Rällsjön Rällsjön Dalälven
59 Siljan SE674800-144770 Siljan, Storsiljan S4b Siljan Dalälven
60 Siljan, Rättviken SE675030-145550 Siljan, Rättviken Siljan Dalälven
61 Siljan, Solviken SE675770-143800 Siljan, Solviken Siljan Dalälven
62 Siljan, Österviken SE674275-145310 Siljan, Österviken Siljan Dalälven
63 Skattungen SE678630-145940 Skattungen Skattungen Dalälven
64 Skutskärsverken SE672830-158760 Skutskärsverken B3 Skutskärsfjärden sek namn Havet
65 Spjutmosjön SE677515-141990 Mora/Spjutmo 16B Spjutmosjön Dalälven
66 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön 1 Spjutsjön Dalälven
67 Stora Ulvsjön SE669125-148046 Stora Ulvsjön S8 Stora Ulvsjön Dalälven
68 Svärdsjön SE673915-150600 Svärdsjön S14 Svärdsjön Dalälven
69 Särnsjön SE684515-136015 Särnasjön S3 Särnsjön Dalälven
70 Tisken SE671991-149173 Slussen 26 Tisken Dalälven
71 Tunaån SE670430-148147 Tunaån 22 Tunaån Dalälven
72 Vanån SE671150-141390 Vanån 6 Vanån Dalälven
73 Varpan SE672346-148915 Varpan, utlopp Varpan Dalälven
74 Venjanssjön SE675320-140370 Venjansjön S1 Venjanssjön Dalälven
75 Vikasjön SE670938-149512 Vikasjön S15 Vikasjön Dalälven
76 Västerdalälven SE671090-145520 Västerdalälven Västerdalälven Dalälven
77 Västerdalälven SE671455-142060 Dala Järna 7 Västerdalälven Dalälven
78 Västerdalälven SE671967-139103 Yttermalung 5 Västerdalälven Dalälven
79 Västerdalälven SE678411-136353 Sälen Västerdalälven Dalälven
80 Årängsån SE667600-153785 Årängsån 36 Årängsån Dalälven
81 Åsgarn SE667900-152610 Åsgarn S24 Åsgarn Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dalälven SE678075-141200 Oxberg Dalälven Dalälven
2 Faluån (Kristinebron) SE672108-149026 Kristinebron 26A Faluån Dalälven
3 Kvarnsveden SE670890-148060 Kvarnsveden 20 Dalälven
4 Molnbyggen SE672727-145399 Molnbyggen S29 Molnbyggen Dalälven