Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gävlebuktens utsjövatten (SE604400-174001)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gävlebuktens utsjövatten (WA42611501)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gävlebuktens utsjövatten (WA42611501)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gävlebuktens utsjövatten (WA42611501)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Älvkarleby - 0319
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södra Gästriklands utsjövatten
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6728115
SWEREF99 TM Östlig: 642447

RT 90 2,5 gon V - X: 6728700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1598500

WGS84 Latitud: 60.663347126
WGS84 Longitud: 17.6066699726

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten B2 Långsandsörarna
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten B2 Långsandsörarna
SRK, Dalälven Metaller i kustfisk B2 Långsandsörarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton   1 gång per år 2001 -
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Metaller i kustfisk Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2012 -
SRK, Dalälven Metaller i kustfisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2012 -
SRK, Dalälven Metaller i kustfisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2012 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Svavelväte 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 4 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej LÅNGSANDSÖRARNA / B2 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000