Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skutskärsfjärden sek namn (WA80387062)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6732750
SWEREF99 TM Östlig: 637192

RT 90 2,5 gon V - X: 6733400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1593300

WGS84 Latitud: 60.7067538878
WGS84 Longitud: 17.5138463973

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten B4 Eggegrund
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten B4 Eggegrund

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton   1 gång per år 2001 -
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Dalälven Växtplankton i kustvatten Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 2008
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1990 -
SRK, Dalälven Vattenkemi i kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Svavelväte 4 gånger per år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, DalälvenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej EGGEGRUND / B4 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000