Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gussöfjärden (WA72951447)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gussöfjärden (WA72951447)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gussöfjärden (WA72951447)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gussöfjärden (WA72951447)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7310049
SWEREF99 TM Östlig: 840910

RT 90 2,5 gon V - X: 7308202
RT 90 2,5 gon V - Y: 1804303

WGS84 Latitud: 65.73
WGS84 Longitud: 22.44666667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken RA2 Rånefjärden RA2
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken RA2 Rånefjärden RA2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton   6 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Totalbiomassa 6 gånger per år 2008 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Växtplanktontäthet 6 gånger per år 2008 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar   6 gånger per år 2006 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktonproduktion 6 gånger per år 2006 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktontäthet 6 gånger per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen   10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Ammonium 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalkväve 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalfosfor 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Humushalt 10 gånger per år 2001 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Löst organiskt kol 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Silikat 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Nitrat + nitrit 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Fosfat 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden   10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden Syrgas 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande   10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning   10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning pH 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Särskilda förorenande ämnen   10 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Särskilda förorenande ämnen Nitrat 10 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 135536 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000