Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rånefjärden (WA67483548)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rånefjärden (WA67483548)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rånefjärden (WA67483548)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rånefjärden (WA67483548)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområden
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7318252
SWEREF99 TM Östlig: 836627

RT 90 2,5 gon V - X: 7316460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1800125

WGS84 Latitud: 65.8075
WGS84 Longitud: 22.375

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken RA1 Rånefjärden RA1
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken RA1 Rånefjärden RA1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton   10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Klorofyll a 10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Totalbiomassa 10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Växtplanktontäthet 10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton   6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton Zooplanktonbiomassa 6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton Zooplanktontäthet 6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar   12 gånger per år 2006 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktonproduktion 12 gånger per år 2006 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktontäthet 10 gånger per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning   6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Humushalt 6 gånger per år 2001 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Löst organiskt kol 6 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Silikat 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 135535 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000