Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rödsvatten (WA24680479)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rödsvatten (WA24680479)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rödsvatten (WA24680479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rödsvatten (WA24680479)
Stationen skapades: 2011-09-27 10:35
Senast uppdaterad: 2014-12-11 17:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Orust - 1421
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE108109
Åtgärdsområde
Kustnära områden (norr)
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6456103
SWEREF99 TM Östlig: 298622

RT 90 2,5 gon V - X: 6460750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1251240

WGS84 Latitud: 58,2000467841731
WGS84 Longitud: 11,573085037492

ETRS-89 Latitud: 58.20004
ETRS-89 Longitud: 11.57308

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag 14 Rödsvatten, utlopp (Gersbäcken)
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi 646075-125124 Rödsvatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2016 2018
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Kisel Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Järn Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Fosfat Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2007 -
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2016 2018
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Temperaturförhållande   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning pH Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning Sulfat Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2007 -
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2016 2018
KÖ, Orust kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2016 2018
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Sjöar omdrevsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Nej 637 Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet