NMÖ, Sjöar omdrevsstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella omdrevsprogrammet startade 2007. Tidigare genomfördes nationella yttäckande sjöinventeringar genom så kallade Riksinventeringar ungefär vart femte år.

Programmet omfattar provtagning av vattenkemi i ca 800 sjöar per år. Under en sexårsperiod provtas varje år 800 nya sjöar, varefter omdrevet börjar om och sjöarna provtagna det första året provtas igen. Ett omdrev av sjöar under sex år omfattar därmed 4 800 sjöar. Provtagningen sker under höstcirkulationen.

Urvalet av omdrevssjöar ska vara representativt och yttäckande för hela Sverige. Sjöarna är utvalda genom en stratifierad slumpning ur SMHI:s sjöregister så att resultaten kan räknas om till att beskriva fördelningen av tillståndet i alla Sveriges sjöar > 1 ha.

Syftet med omdrevsprovtagningarna är att:
1) möjliggöra en bra uppföljning av de nationella miljömålen
2) utgöra underlag till kontrollerande övervakning enligt vatten vårds­förvaltningen
3) svara mot internationella krav på rapportering
4) utgöra underlag för vidareutveckling av bedömningsgrunderna
5) ligga till grund för officiell statistik och kunna ge en årlig bild av miljötillståndet i Sverige

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kronoberg
Kalmar
Västra Götaland
Halland
Västerbotten
Värmland
Gävleborg
Jämtland
Västmanland
Dalarna
Örebro
Södermanland
Stockholm
Gotland
Skåne
Jönköping
Uppsala
Blekinge
Östergötland
Västernorrland
2011-03-17 20:54
2020-02-13 10:50
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 SE193553-426801 SE193553-426801 616412-135924 Kävlingeån
2 SE193944-416703 SE193944-416703 617658-132708 Kustområde
3 SE193962-424355 SE193962-424355 617715-135145 Kävlingeån
4 SE194211-425174 SE194211-425174 618507-135406 Kävlingeån
5 SE194880-427859 SE194880-427859 620637-136261 Rönne å
6 SE195081-420844 SE195081-420844 621279-134027 Rönne å
7 SE195155-422188 SE195155-422188 621514-134455 Rönne å
8 SE195720-420166 SE195720-420166 623313-133811 Rönne å
9 SE196479-444636 SE196479-444636 625731-141604 Skräbeån
10 SE197942-442300 SE197942-442300 630390-140860 Helge å
11 SE197983-438369 SE197983-438369 630521-139608 Helge å
12 SE198225-474494 SE198225-474494 631290-151113 Alsterån
13 SE198688-425407 SE198688-425407 632765-135480 Nissan
14 SE198697-425438 SE198697-425438 632793-135490 Nissan
15 SE198794-439788 SE198794-439788 633102-140060 Lagan
16 SE199838-401995 SE199838-401995 636427-128024 Kustområde
17 SE199979-479446 SE199979-479446 636878-152690 Virån
18 SE200390-439455 SE200390-439455 638186-139954 Lagan
19 SE201982-422383 SE201982-422383 643255-134517 Göta älv
20 SE202064-393212 SE202064-393212 643519-125227 Kustområde
21 SE204161-492355 SE204161-492355 650197-156801 Kustområde
22 SE204223-483779 SE204223-483779 650392-154070 Kustområde
23 SE204383-475650 SE204383-475650 650902-151481 Kustområde
24 SE204534-459633 SE204534-459633 651383-146380 Motala ström
25 SE206159-506858 SE206159-506858 656558-161420 Norrström
26 SE206637-525033 SE206637-525033 658082-167208 Kustområde
27 SE206695-447839 SE206695-447839 658265-142624 Göta älv
28 SE206780-511411 SE206780-511411 658538-162870 Kustområde
29 SE208579-529630 SE208579-529630 664265-168672 Kustområde
30 SE211050-429385 SE211050-429385 672135-136747 Göta älv
31 SE212608-420819 SE212608-420819 677096-134019 Göta älv
32 SE213775-484728 SE213775-484728 680815-154372 Norralaån
33 SE214793-437788 SE214793-437788 684055-139423 Dalälven
34 SE214902-433747 SE214902-433747 684404-138136 Dalälven
35 SE215044-441198 SE215044-441198 684854-140509 Ljusnan
36 SE215113-412530 SE215113-412530 685075-131379 Dalälven
37 SE215316-413710 SE215316-413710 685720-131755 Dalälven
38 SE215396-415610 SE215396-415610 685977-132360 Dalälven
39 SE215417-420232 SE215417-420232 686044-133832 Dalälven
40 SE215557-421488 SE215557-421488 686489-134232 Dalälven
41 SE215820-417566 SE215820-417566 687325-132983 Dalälven
42 SE216282-424669 SE216282-424669 688798-135245 Dalälven
43 SE216485-434550 SE216485-434550 689443-138392 Ljusnan
44 SE216640-422590 SE216640-422590 689939-134583 Dalälven
45 SE216844-419343 SE216844-419343 690587-133549 Dalälven
46 SE216889-421121 SE216889-421121 690730-134115 Dalälven
47 SE216987-463388 SE216987-463388 691042-147576 Ljusnan
48 SE217076-421023 SE217076-421023 691325-134084 Ljusnan
49 SE217154-423331 SE217154-423331 691576-134819 Ljusnan
50 SE217211-416891 SE217211-416891 691755-132768 Göta älv
51 SE217303-417378 SE217303-417378 692050-132923 Göta älv
52 SE217344-417469 SE217344-417469 692180-132952 Ljusnan
53 SE217398-421592 SE217398-421592 692352-134265 Ljusnan
54 SE217650-412388 SE217650-412388 693153-131334 Göta älv
55 SE218048-411999 SE218048-411999 694423-131210 Glomma
56 SE218534-426192 SE218534-426192 695971-135730 Ljusnan
57 SE218907-417073 SE218907-417073 697157-132826 Ljusnan
58 SE218999-441772 SE218999-441772 697452-140692 Ljungan
59 SE219036-418448 SE219036-418448 697569-133264 Ljungan
60 SE219277-417459 SE219277-417459 698337-132949 Indalsälven
61 SE219647-415195 SE219647-415195 699513-132228 Indalsälven
62 SE219863-420530 SE219863-420530 700201-133927 Indalsälven
63 SE219963-434004 SE219963-434004 700522-138218 Indalsälven
64 SE220200-419309 SE220200-419309 701276-133538 Indalsälven
65 SE220315-414520 SE220315-414520 701643-132013 Indalsälven
66 SE222087-417905 SE222087-417905 707285-133091 Indalsälven
67 SE222489-432026 SE222489-432026 708566-137588 Indalsälven
68 SE222524-434296 SE222524-434296 708677-138311 Indalsälven
69 SE222591-434726 SE222591-434726 708891-138448 Indalsälven
70 SE222698-429602 SE222698-429602 709230-136816 Indalsälven
71 SE222755-435090 SE222755-435090 709413-138564 Indalsälven
72 SE222768-499564 SE222768-499564 709455-159097 Ångermanälven
73 SE222842-434070 SE222842-434070 709691-138239 Indalsälven
74 SE222887-427746 SE222887-427746 709832-136225 Indalsälven
75 SE222933-434849 SE222933-434849 709979-138487 Indalsälven
76 SE222953-453406 SE222953-453406 710043-144397 Indalsälven
77 SE223021-424619 SE223021-424619 710261-135229 Indalsälven
78 SE223059-452857 SE223059-452857 710381-144222 Indalsälven
79 SE223075-457529 SE223075-457529 710433-145710 Indalsälven
80 SE223108-432224 SE223108-432224 710536-137651 Indalsälven
81 SE223193-487871 SE223193-487871 710807-155373 Ångermanälven
82 SE223206-508560 SE223206-508560 710849-161962 Gideälven
83 SE223211-432048 SE223211-432048 710866-137595 Indalsälven
84 SE223224-453899 SE223224-453899 710906-144554 Indalsälven
85 SE223225-448621 SE223225-448621 710910-142873 Indalsälven
86 SE223247-456304 SE223247-456304 710979-145320 Indalsälven
87 SE223259-493485 SE223259-493485 711018-157161 Ångermanälven
88 SE223297-516536 SE223297-516536 711137-164502 Öreälven
89 SE223385-450188 SE223385-450188 711418-143372 Indalsälven
90 SE223394-450197 SE223394-450197 711447-143375 Indalsälven
91 SE223427-514382 SE223427-514382 711552-163816 Lögdeälven
92 SE223461-448128 SE223461-448128 711661-142716 Indalsälven
93 SE223571-453510 SE223571-453510 712011-144430 Ångermanälven
94 SE223574-448702 SE223574-448702 712022-142899 Ångermanälven
95 SE223602-483362 SE223602-483362 712111-153937 Ångermanälven
96 SE223661-452087 SE223661-452087 712297-143977 Ångermanälven
97 SE223758-445920 SE223758-445920 712608-142013 Ångermanälven
98 SE223776-505122 SE223776-505122 712665-160867 Gideälven
99 SE224022-512940 SE224022-512940 713448-163357 Öreälven
100 SE224062-460000 SE224062-460000 713576-146497 Ångermanälven
101 SE224094-505122 SE224094-505122 713676-160867 Lögdeälven
102 SE224125-466277 SE224125-466277 713777-148496 Ångermanälven
103 SE224305-495539 SE224305-495539 714350-157815 Gideälven
104 SE224448-482831 SE224448-482831 714803-153768 Ångermanälven
105 SE224508-494754 SE224508-494754 714996-157565 Gideälven
106 SE224562-463360 SE224562-463360 715168-147567 Ångermanälven
107 SE224591-495925 SE224591-495925 715259-157938 Gideälven
108 SE224635-449729 SE224635-449729 715399-143226 Ångermanälven
109 SE224689-498415 SE224689-498415 715572-158731 Lögdeälven
110 SE224727-515927 SE224727-515927 715693-164308 Umeälven
111 SE224799-458885 SE224799-458885 715921-146142 Ångermanälven
112 SE224821-457626 SE224821-457626 715993-145741 Ångermanälven
113 SE224831-458025 SE224831-458025 716024-145868 WA77714627 Ångermanälven
114 SE224866-512661 SE224866-512661 716135-163268 Umeälven
115 SE224906-449575 SE224906-449575 716263-143177 WA30266636 Ångermanälven
116 SE224924-456147 SE224924-456147 716320-145270 Ångermanälven
117 SE224967-558113 SE224967-558113 716458-177743 Kustområde
118 SE225057-451893 SE225057-451893 716745-143915 Ångermanälven
119 SE225142-454248 SE225142-454248 717015-144665 Ångermanälven
120 SE225197-524276 SE225197-524276 717189-166967 Umeälven
121 SE225222-470029 SE225222-470029 717269-149691 Ångermanälven
122 SE225328-468673 SE225328-468673 717606-149259 Ångermanälven
123 SE225353-511741 SE225353-511741 717685-162975 Umeälven
124 SE225378-448633 SE225378-448633 717765-142877 Ångermanälven
125 SE225408-450417 SE225408-450417 717860-143445 Ångermanälven
126 SE225422-441732 SE225422-441732 717907-140679 Ångermanälven
127 SE225424-455752 SE225424-455752 717913-145144 Tjoelejaevrie Ångermanälven
128 SE225625-517789 SE225625-517789 718552-164901 Umeälven
129 SE225658-451337 SE225658-451337 718659-143738 Ångermanälven
130 SE225669-472777 SE225669-472777 718694-150566 Ångermanälven
131 SE225701-448662 SE225701-448662 718793-142886 Ångermanälven
132 SE225742-449600 SE225742-449600 718924-143185 Ångermanälven
133 SE225872-454059 SE225872-454059 719338-144605 Ångermanälven
134 SE225895-452656 SE225895-452656 719411-144158 Ångermanälven
135 SE225927-453076 SE225927-453076 719514-144292 Ångermanälven
136 SE226091-510721 SE226091-510721 720037-162650 Umeälven
137 SE226106-470098 SE226106-470098 720083-149713 Ångermanälven
138 SE226135-462380 SE226135-462380 720177-147255 Fjälltjärn vid Satsån 3 Ångermanälven
139 SE226137-448567 SE226137-448567 720184-142856 Ångermanälven
140 SE226146-473015 SE226146-473015 720212-150642 Ångermanälven
141 SE226164-490844 SE226164-490844 720270-156320 Umeälven
142 SE226205-455224 SE226205-455224 720400-144976 Ångermanälven
143 SE226238-455661 SE226238-455661 720506-145115 Ångermanälven
144 SE226302-501316 SE226302-501316 720710-159655 Umeälven
145 SE226326-453481 SE226326-453481 720785-144421 Ångermanälven
146 SE226404-453280 SE226404-453280 721033-144357 Ångermanälven
147 SE226436-469379 SE226436-469379 721135-149484 Ångermanälven
148 SE226439-451026 SE226439-451026 721144-143639 Ångermanälven
149 SE226453-465021 SE226453-465021 721189-148096 Ångermanälven
150 SE226454-504786 SE226454-504786 721192-160760 Umeälven
151 SE226460-459746 SE226460-459746 721212-146416 Ångermanälven
152 SE226472-449798 SE226472-449798 721250-143248 Ångermanälven
153 SE226540-482401 SE226540-482401 721466-153631 Umeälven
154 SE226544-486750 SE226544-486750 721478-155016 Umeälven
155 SE226613-473238 SE226613-473238 721700-150713 Ångermanälven
156 SE226621-448404 SE226621-448404 721724-142804 Ångermanälven
157 SE226655-472384 SE226655-472384 721832-150441 Ångermanälven
158 SE226674-476005 SE226674-476005 721893-151594 Ångermanälven
159 SE226771-468195 SE226771-468195 722201-149107 Ångermanälven
160 SE226798-511713 SE226798-511713 722288-162966 Umeälven
161 SE226813-449393 SE226813-449393 722336-143119 Ångermanälven
162 SE226832-476137 SE226832-476137 722395-151636 Ångermanälven
163 SE226832-510325 SE226832-510325 722396-162524 Umeälven
164 SE226848-487199 SE226848-487199 722448-155159 Umeälven
165 SE226874-480272 SE226874-480272 722529-152953 Umeälven
166 SE226903-471185 SE226903-471185 722622-150059 Ångermanälven
167 SE226950-454524 SE226950-454524 722772-144753 Ångermanälven
168 SE226954-499922 SE226954-499922 722786-159211 Umeälven
169 SE226959-469527 SE226959-469527 722802-149531 Ångermanälven
170 SE227035-508978 SE227035-508978 723044-162095 Umeälven
171 SE227057-495758 SE227057-495758 723113-157885 Umeälven
172 SE227079-459378 SE227079-459378 723183-146299 Ångermanälven
173 SE227079-501850 SE227079-501850 723183-159825 Umeälven
174 SE227094-480319 SE227094-480319 723230-152968 Umeälven
175 SE227125-502823 SE227125-502823 723330-160135 Umeälven
176 SE227139-472522 SE227139-472522 723375-150485 Ångermanälven
177 SE227166-494079 SE227166-494079 723461-157350 Umeälven
178 SE227370-490948 SE227370-490948 724109-156353 Umeälven
179 SE227430-514711 SE227430-514711 724302-163921 Skellefteälven
180 SE227462-510083 SE227462-510083 724404-162447 Skellefteälven
181 SE227568-498208 SE227568-498208 724739-158665 Umeälven
182 SE227627-505178 SE227627-505178 724927-160885 Umeälven
183 SE227693-501872 SE227693-501872 725140-159832 Umeälven
184 SE227716-460970 SE227716-460970 725213-146806 Ångermanälven
185 SE227752-464346 SE227752-464346 725327-147881 Vapstälven
186 SE227772-488898 SE227772-488898 725391-155700 Umeälven
187 SE227805-464920 SE227805-464920 725495-148064 Vapstälven
188 SE227810-462094 SE227810-462094 725511-147164 Fjälltjärn vid Virisen 2 Vapstälven
189 SE227814-541973 SE227814-541973 725523-172603 Åbyälven
190 SE227824-462164 SE227824-462164 725555-147186 Vapstälven
191 SE227912-516071 SE227912-516071 725836-164354 Skellefteälven
192 SE227915-501030 SE227915-501030 725844-159564 Umeälven
193 SE227975-501024 SE227975-501024 726036-159562 Umeälven
194 SE228078-486320 SE228078-486320 726365-154879 Umeälven
195 SE228084-500877 SE228084-500877 726385-159515 Umeälven
196 SE228086-504626 SE228086-504626 726390-160709 Skellefteälven
197 SE228112-457604 SE228112-457604 726473-145734 Vapstälven
198 SE228130-457639 SE228130-457639 726530-145745 Vapstälven
199 SE228164-477926 SE228164-477926 726638-152206 Umeälven
200 SE228176-489014 SE228176-489014 726677-155737 Umeälven
201 SE228187-471486 SE228187-471486 726712-150155 Umeälven
202 SE228265-487459 SE228265-487459 726961-155242 Umeälven
203 SE228362-478605 SE228362-478605 727270-152422 Umeälven
204 SE228456-543392 SE228456-543392 727568-173055 Lillpiteälven
205 SE228493-487079 SE228493-487079 727686-155121 Umeälven
206 SE228500-477493 SE228500-477493 727710-152068 Umeälven
207 SE228516-470846 SE228516-470846 727758-149951 Umeälven
208 SE228527-459824 SE228527-459824 727793-146441 Umeälven
209 SE228536-453594 SE228536-453594 727823-144457 Umeälven
210 SE228605-498277 SE228605-498277 728042-158687 Umeälven
211 SE228629-513135 SE228629-513135 728121-163419 Byskeälven
212 SE228707-457036 SE228707-457036 728369-145553 Umeälven
213 SE228732-462361 SE228732-462361 728448-147249 Umeälven
214 SE228732-496006 SE228732-496006 728449-157964 Umeälven
215 SE228758-539109 SE228758-539109 728531-171691 Piteälven
216 SE228763-487761 SE228763-487761 728547-155338 Umeälven
217 SE228832-458863 SE228832-458863 728765-146135 Umeälven
218 SE228843-526499 SE228843-526499 728800-167675 Åbyälven
219 SE228850-517842 SE228850-517842 728823-164918 Byskeälven
220 SE228863-486477 SE228863-486477 728865-154929 Umeälven
221 SE228867-456323 SE228867-456323 728878-145326 Umeälven
222 SE228922-520564 SE228922-520564 729054-165785 Byskeälven
223 SE228936-470626 SE228936-470626 729098-149881 Fjälltjärn vid Giemtsjön Umeälven
224 SE229007-472347 SE229007-472347 729322-150429 Umeälven
225 SE229034-529796 SE229034-529796 729410-168725 Piteälven
226 SE229056-461941 SE229056-461941 729480-147115 Umeälven
227 SE229073-514727 SE229073-514727 729533-163926 Byskeälven
228 SE229082-460408 SE229082-460408 729561-146627 Umeälven
229 SE229160-525246 SE229160-525246 729810-167276 Åbyälven
230 SE229225-524367 SE229225-524367 730019-166996 Piteälven
231 SE229274-469078 SE229274-469078 730172-149388 Umeälven
232 SE229284-525566 SE229284-525566 730207-167378 Piteälven
233 SE229430-468287 SE229430-468287 730671-149136 Umeälven
234 SE229432-454342 SE229432-454342 730677-144695 Umeälven
235 SE229482-486028 SE229482-486028 730837-154786 Umeälven
236 SE229483-480997 SE229483-480997 730838-153184 Umeälven
237 SE229653-481409 SE229653-481409 731381-153315 Umeälven
238 SE229664-476501 SE229664-476501 731415-151752 Umeälven
239 SE229720-508199 SE229720-508199 731595-161847 Byskeälven
240 SE229747-480171 SE229747-480171 731680-152921 Umeälven
241 SE229786-454687 SE229786-454687 731804-144805 Kustområde
242 SE229788-510180 SE229788-510180 731812-162478 Byskeälven
243 SE229900-455551 SE229900-455551 732168-145080 Umeälven
244 SE229903-517581 SE229903-517581 732177-164835 Piteälven
245 SE229910-495410 SE229910-495410 732198-157774 Skellefteälven
246 SE229910-517886 SE229910-517886 732199-164932 Piteälven
247 SE229947-475596 SE229947-475596 732317-151464 Umeälven
248 SE229981-489180 SE229981-489180 732425-155790 Umeälven
249 SE229984-474837 SE229984-474837 732436-151222 Umeälven
250 SE229997-479355 SE229997-479355 732475-152661 Umeälven
251 SE230000-469725 SE230000-469725 732485-149594 Umeälven
252 SE230001-469643 SE230001-469643 732489-149568 Umeälven
253 SE230086-517189 SE230086-517189 732759-164710 Piteälven
254 SE230117-466057 SE230117-466057 732859-148426 Umeälven
255 SE230118-465837 SE230118-465837 732860-148356 Umeälven
256 SE230119-465938 SE230119-465938 732864-148388 Umeälven
257 SE230124-465822 SE230124-465822 732881-148351 Umeälven
258 SE230127-513314 SE230127-513314 732890-163476 Piteälven
259 SE230141-512077 SE230141-512077 732934-163082 Piteälven
260 SE230151-471942 SE230151-471942 732966-150300 Umeälven
261 SE230163-512507 SE230163-512507 733005-163219 Piteälven
262 SE230170-463887 SE230170-463887 733026-147735 Umeälven
263 SE230176-516407 SE230176-516407 733047-164461 Piteälven
264 SE230195-478375 SE230195-478375 733108-152349 Umeälven
265 SE230281-506114 SE230281-506114 733381-161183 Skellefteälven
266 SE230284-540394 SE230284-540394 733389-172100 Luleälven
267 SE230287-462352 SE230287-462352 733400-147246 Umeälven
268 SE230311-521723 SE230311-521723 733476-166154 Piteälven
269 SE230377-505627 SE230377-505627 733686-161028 Piteälven
270 SE230414-472538 SE230414-472538 733803-150490 Umeälven
271 SE230415-517001 SE230415-517001 733807-164650 Piteälven
272 SE230451-513722 SE230451-513722 733922-163606 Piteälven
273 SE230455-491824 SE230455-491824 733935-156632 Skellefteälven
274 SE230491-483371 SE230491-483371 734050-153940 Umeälven
275 SE230500-485456 SE230500-485456 734078-154604 Umeälven
276 SE230524-513798 SE230524-513798 734153-163630 Piteälven
277 SE230550-526204 SE230550-526204 734238-167581 Piteälven
278 SE230568-517299 SE230568-517299 734294-164745 Piteälven
279 SE230571-513019 SE230571-513019 734304-163382 Piteälven
280 SE230582-469998 SE230582-469998 734338-149681 Umeälven
281 SE230588-466333 SE230588-466333 734359-148514 Umeälven
282 SE230626-493818 SE230626-493818 734478-157267 Skellefteälven
283 SE230654-503436 SE230654-503436 734570-160330 Skellefteälven
284 SE230659-503530 SE230659-503530 734584-160360 Skellefteälven
285 SE230676-510830 SE230676-510830 734638-162685 Piteälven
286 SE230701-499674 SE230701-499674 734717-159132 Skellefteälven
287 SE230731-540874 SE230731-540874 734815-172253 Luleälven
288 SE230760-498792 SE230760-498792 734906-158851 Skellefteälven
289 SE230812-500274 SE230812-500274 735073-159323 Skellefteälven
290 SE230828-465369 SE230828-465369 735124-148207 Umeälven
291 SE230841-532895 SE230841-532895 735164-169712 Luleälven
292 SE230885-468842 SE230885-468842 735304-149313 Umeälven
293 SE230889-469929 SE230889-469929 735317-149659 Umeälven
294 SE230893-507537 SE230893-507537 735329-161636 Piteälven
295 SE230926-517412 SE230926-517412 735435-164781 Piteälven
296 SE230971-484027 SE230971-484027 735577-154149 Umeälven
297 SE230991-506503 SE230991-506503 735643-161307 Piteälven
298 SE231012-470343 SE231012-470343 735710-149791 Umeälven
299 SE231019-510036 SE231019-510036 735730-162432 Piteälven
300 SE231023-484985 SE231023-484985 735745-154454 Umeälven
301 SE231031-525099 SE231031-525099 735768-167229 Piteälven
302 SE231081-495862 SE231081-495862 735929-157918 Skellefteälven
303 SE231087-501947 SE231087-501947 735948-159856 Piteälven
304 SE231092-468921 SE231092-468921 735963-149338 Rana
305 SE231092-511342 SE231092-511342 735962-162848 Piteälven
306 SE231109-506645 SE231109-506645 736016-161352 Piteälven
307 SE231113-496145 SE231113-496145 736030-158008 Skellefteälven
308 SE231147-509411 SE231147-509411 736139-162233 Piteälven
309 SE231147-517054 SE231147-517054 736138-164667 Piteälven
310 SE231179-509499 SE231179-509499 736241-162261 Piteälven
311 SE231190-481393 SE231190-481393 736277-153310 Umeälven
312 SE231190-503919 SE231190-503919 736275-160484 Piteälven
313 SE231209-526103 SE231209-526103 736337-167549 Luleälven
314 SE231221-517158 SE231221-517158 736375-164700 Piteälven
315 SE231224-495645 SE231224-495645 736385-157849 Piteälven
316 SE231253-512893 SE231253-512893 736477-163342 Piteälven
317 SE231296-536126 SE231296-536126 736613-170741 Luleälven
318 SE231298-468356 SE231298-468356 736618-149158 Rana
319 SE231302-490712 SE231302-490712 736633-156278 Skellefteälven
320 SE231330-512859 SE231330-512859 736721-163331 Piteälven
321 SE231339-492976 SE231339-492976 736750-156999 Skellefteälven
322 SE231352-503021 SE231352-503021 736791-160198 Piteälven
323 SE231374-481540 SE231374-481540 736861-153357 Skellefteälven
324 SE231376-474334 SE231376-474334 736869-151062 Umeälven
325 SE231397-511973 SE231397-511973 736936-163049 Piteälven
326 SE231423-476567 SE231423-476567 737016-151773 Umeälven
327 SE231444-466528 SE231444-466528 737083-148576 Umeälven
328 SE231445-501454 SE231445-501454 737087-159699 Piteälven
329 SE231450-507668 SE231450-507668 737105-161678 Piteälven
330 SE231479-499979 SE231479-499979 737196-159229 Piteälven
331 SE231510-492308 SE231510-492308 737296-156786 Skellefteälven
332 SE231535-491752 SE231535-491752 737373-156609 Skellefteälven
333 SE231542-486577 SE231542-486577 737397-154961 Skellefteälven
334 SE231579-496961 SE231579-496961 737515-158268 Piteälven
335 SE231627-476925 SE231627-476925 737667-151887 Skellefteälven
336 SE231639-466877 SE231639-466877 737706-148687 Umeälven
337 SE231654-498566 SE231654-498566 737754-158779 Piteälven
338 SE231710-490392 SE231710-490392 737933-156176 Skellefteälven
339 SE231722-468481 SE231722-468481 737970-149198 Umeälven
340 SE231735-486822 SE231735-486822 738010-155039 Skellefteälven
341 SE231751-517594 SE231751-517594 738062-164839 Luleälven
342 SE231752-497099 SE231752-497099 738066-158312 Piteälven
343 SE231771-491293 SE231771-491293 738126-156463 Skellefteälven
344 SE231786-486985 SE231786-486985 738173-155091 Skellefteälven
345 SE231800-485503 SE231800-485503 738217-154619 Skellefteälven
346 SE231807-504284 SE231807-504284 738240-160600 Piteälven
347 SE231811-497602 SE231811-497602 738253-158472 Piteälven
348 SE231816-476064 SE231816-476064 738269-151613 Skellefteälven
349 SE231836-475995 SE231836-475995 738333-151591 Skellefteälven
350 SE231838-480068 SE231838-480068 738338-152888 Skellefteälven
351 SE231838-481789 SE231838-481789 738339-153436 Skellefteälven
352 SE231848-477543 SE231848-477543 738372-152084 Skellefteälven
353 SE231848-478972 SE231848-478972 738371-152539 Skellefteälven
354 SE231871-486310 SE231871-486310 738443-154876 Skellefteälven
355 SE231904-501894 SE231904-501894 738548-159839 Piteälven
356 SE231911-475195 SE231911-475195 738571-151336 Skellefteälven
357 SE231913-493956 SE231913-493956 738579-157311 Piteälven
358 SE231916-507524 SE231916-507524 738588-161632 Piteälven
359 SE231925-476617 SE231925-476617 738615-151789 Skellefteälven
360 SE231937-490175 SE231937-490175 738654-156107 Skellefteälven
361 SE231942-493950 SE231942-493950 738669-157309 Piteälven
362 SE231952-512199 SE231952-512199 738703-163121 Luleälven
363 SE231999-527070 SE231999-527070 738851-167857 Luleälven
364 SE232010-485214 SE232010-485214 738888-154527 Skellefteälven
365 SE232110-469423 SE232110-469423 739204-149498 Kustområde
366 SE232229-491962 SE232229-491962 739583-156676 Piteälven
367 SE232232-514620 SE232232-514620 739593-163892 Luleälven
368 SE232274-499200 SE232274-499200 739729-158981 Piteälven
369 SE232284-491906 SE232284-491906 739760-156658 Piteälven
370 SE232321-500798 SE232321-500798 739876-159490 Piteälven
371 SE232322-509147 SE232322-509147 739880-162149 Luleälven
372 SE232330-483208 SE232330-483208 739906-153888 Skellefteälven
373 SE232338-495853 SE232338-495853 739930-157915 Piteälven
374 SE232370-483261 SE232370-483261 740033-153905 Skellefteälven
375 SE232372-493711 SE232372-493711 740040-157233 Piteälven
376 SE232384-479716 SE232384-479716 740077-152776 Skellefteälven
377 SE232457-475333 SE232457-475333 740312-151380 Skellefteälven
378 SE232461-493466 SE232461-493466 740322-157155 Piteälven
379 SE232467-479412 SE232467-479412 740341-152679 Skellefteälven
380 SE232478-482580 SE232478-482580 740378-153688 Skellefteälven
381 SE232489-487576 SE232489-487576 740411-155279 Skellefteälven
382 SE232497-480734 SE232497-480734 740438-153100 Skellefteälven
383 SE232511-499743 SE232511-499743 740482-159154 Luleälven
384 SE232545-489651 SE232545-489651 740590-155940 Piteälven
385 SE232550-512988 SE232550-512988 740608-163372 Luleälven
386 SE232568-503853 SE232568-503853 740665-160463 Luleälven
387 SE232599-476664 SE232599-476664 740763-151804 Skellefteälven
388 SE232601-477264 SE232601-477264 740770-151995 Skellefteälven
389 SE232616-480774 SE232616-480774 740818-153113 Skellefteälven
390 SE232656-480168 SE232656-480168 740945-152920 Piteälven
391 SE232701-480303 SE232701-480303 741086-152963 Piteälven
392 SE232719-484643 SE232719-484643 741144-154345 Piteälven
393 SE232759-490386 SE232759-490386 741271-156174 Piteälven
394 SE232771-479650 SE232771-479650 741310-152755 Piteälven
395 SE232837-482369 SE232837-482369 741522-153621 Piteälven
396 SE232857-485877 SE232857-485877 741583-154738 Piteälven
397 SE232862-482313 SE232862-482313 741600-153603 Piteälven
398 SE232883-479207 SE232883-479207 741667-152614 Piteälven
399 SE232917-538032 SE232917-538032 741774-171348 Råneälven
400 SE232923-503429 SE232923-503429 741796-160328 Luleälven
401 SE232987-509361 SE232987-509361 741997-162217 Luleälven
402 SE233060-507530 SE233060-507530 742230-161634 Luleälven
403 SE233070-514743 SE233070-514743 742263-163931 Luleälven
404 SE233077-490750 SE233077-490750 742285-156290 Luleälven
405 SE233140-480859 SE233140-480859 742485-153140 Piteälven
406 SE233161-476407 SE233161-476407 742552-151722 Piteälven
407 SE233184-484655 SE233184-484655 742627-154349 Piteälven
408 SE233185-479867 SE233185-479867 742629-152824 Piteälven
409 SE233199-514614 SE233199-514614 742674-163890 Luleälven
410 SE233238-521613 SE233238-521613 742797-166119 Luleälven
411 SE233261-513477 SE233261-513477 742870-163528 Luleälven
412 SE233302-479286 SE233302-479286 743002-152639 Piteälven
413 SE233304-512269 SE233304-512269 743008-163143 Luleälven
414 SE233311-489406 SE233311-489406 743029-155862 Luleälven
415 SE233345-482545 SE233345-482545 743139-153677 Piteälven
416 SE233345-533542 SE233345-533542 743138-169918 Råneälven
417 SE233378-488621 SE233378-488621 743244-155612 Luleälven
418 SE233388-478985 SE233388-478985 743276-152543 Piteälven
419 SE233398-484602 SE233398-484602 743306-154332 Piteälven
420 SE233486-483654 SE233486-483654 743587-154030 Piteälven
421 SE233622-494763 SE233622-494763 744020-157568 Luleälven
422 SE233637-501523 SE233637-501523 744070-159721 Luleälven
423 SE233668-501197 SE233668-501197 744166-159617 Luleälven
424 SE233696-540419 SE233696-540419 744257-172108 Kalixälven
425 SE233702-498471 SE233702-498471 744275-158749 Luleälven
426 SE233757-487770 SE233757-487770 744451-155341 Luleälven
427 SE233830-484778 SE233830-484778 744683-154388 WA52858585 Piteälven
428 SE233852-482253 SE233852-482253 744752-153584 Piteälven
429 SE233989-508114 SE233989-508114 745188-161820 Luleälven
430 SE234086-510987 SE234086-510987 745499-162735 Luleälven
431 SE234142-507062 SE234142-507062 745677-161485 Luleälven
432 SE234385-487469 SE234385-487469 746452-155245 Luleälven
433 SE234387-487293 SE234387-487293 746458-155189 Luleälven
434 SE234416-485726 SE234416-485726 746550-154690 Luleälven
435 SE234455-486960 SE234455-486960 746673-155083 Luleälven
436 SE234479-520232 SE234479-520232 746751-165679 Luleälven
437 SE234541-507235 SE234541-507235 746946-161540 Luleälven
438 SE234557-518825 SE234557-518825 746999-165231 Luleälven
439 SE234573-539838 SE234573-539838 747048-171923 Kalixälven
440 SE234575-490088 SE234575-490088 747056-156079 Luleälven
441 SE234579-498522 SE234579-498522 747068-158765 Luleälven
442 SE234599-520608 SE234599-520608 747133-165799 Luleälven
443 SE234754-478347 SE234754-478347 747625-152340 Luleälven
444 SE234808-509085 SE234808-509085 747797-162129 Luleälven
445 SE234892-477223 SE234892-477223 748064-151982 Luleälven
446 SE234904-482212 SE234904-482212 748105-153571 Luleälven
447 SE234907-479233 SE234907-479233 748112-152622 Luleälven
448 SE234961-475531 SE234961-475531 748285-151443 Luleälven
449 SE234982-528003 SE234982-528003 748351-168154 Kalixälven
450 SE234984-525212 SE234984-525212 748359-167265 Luleälven
451 SE235014-517955 SE235014-517955 748454-164954 Luleälven
452 SE235044-475735 SE235044-475735 748550-151508 Kustområde
453 SE235046-509615 SE235046-509615 748556-162298 Luleälven
454 SE235097-498230 SE235097-498230 748719-158672 Luleälven
455 SE235126-489394 SE235126-489394 748810-155858 Luleälven
456 SE235196-499046 SE235196-499046 749033-158932 Luleälven
457 SE235233-479669 SE235233-479669 749152-152761 Luleälven
458 SE235266-510077 SE235266-510077 749255-162445 Luleälven
459 SE235331-546683 SE235331-546683 749464-174103 Kalixälven
460 SE235340-516498 SE235340-516498 749493-164490 Luleälven
461 SE235372-495074 SE235372-495074 749593-157667 Luleälven
462 SE235375-539342 SE235375-539342 749602-171765 Kalixälven
463 SE235383-495551 SE235383-495551 749629-157819 Luleälven
464 SE235403-527604 SE235403-527604 749694-168027 WA14074412 Kalixälven
465 SE235427-514476 SE235427-514476 749768-163846 Luleälven
466 SE235447-513129 SE235447-513129 749834-163417 Luleälven
467 SE235516-512174 SE235516-512174 750052-163113 Kalixälven
468 SE235542-526615 SE235542-526615 750135-167712 Kalixälven
469 SE235546-489532 SE235546-489532 750148-155902 Luleälven
470 SE235571-543731 SE235571-543731 750228-173163 Kalixälven
471 SE235577-483754 SE235577-483754 750247-154062 Luleälven
472 SE235671-532007 SE235671-532007 750546-169429 Kalixälven
473 SE235683-511964 SE235683-511964 750585-163046 Kalixälven
474 SE235727-538013 SE235727-538013 750724-171342 Kalixälven
475 SE235754-538717 SE235754-538717 750811-171566 Torneälven
476 SE235822-529623 SE235822-529623 751027-168670 Kalixälven
477 SE235827-551019 SE235827-551019 751043-175484 Kalixälven
478 SE235830-520743 SE235830-520743 751051-165842 Kalixälven
479 SE235956-490226 SE235956-490226 751455-156123 Luleälven
480 SE235958-484677 SE235958-484677 751460-154356 Luleälven
481 SE235967-521265 SE235967-521265 751490-166008 Kalixälven
482 SE235974-541766 SE235974-541766 751512-172537 Torneälven
483 SE236034-489095 SE236034-489095 751703-155763 Luleälven
484 SE236035-538359 SE236035-538359 751706-171452 Torneälven
485 SE236111-492320 SE236111-492320 751948-156790 Luleälven
486 SE236116-488850 SE236116-488850 751962-155685 Luleälven
487 SE236149-487638 SE236149-487638 752070-155299 Luleälven
488 SE236182-487949 SE236182-487949 752175-155398 Luleälven
489 SE236199-519013 SE236199-519013 752229-165291 Kalixälven
490 SE236219-507474 SE236219-507474 752290-161616 Kalixälven
491 SE236237-538560 SE236237-538560 752350-171516 Torneälven
492 SE236297-495583 SE236297-495583 752541-157829 Luleälven
493 SE236312-530807 SE236312-530807 752589-169047 Kalixälven
494 SE236317-486612 SE236317-486612 752604-154972 Luleälven
495 SE236336-484903 SE236336-484903 752665-154428 Luleälven
496 SE236381-483569 SE236381-483569 752806-154003 Luleälven
497 SE236394-485111 SE236394-485111 752849-154494 Luleälven
498 SE236431-487934 SE236431-487934 752965-155393 Luleälven
499 SE236435-558985 SE236435-558985 752980-178021 Torneälven
500 SE236439-559460 SE236439-559460 752991-178172 Torneälven
501 SE236464-521491 SE236464-521491 753073-166080 Kalixälven
502 SE236487-510592 SE236487-510592 753146-162609 Kalixälven
503 SE236494-485685 SE236494-485685 753168-154677 Luleälven
504 SE236518-497821 SE236518-497821 753244-158542 Luleälven
505 SE236546-539389 SE236546-539389 753334-171780 Torneälven
506 SE236563-486769 SE236563-486769 753386-155022 Luleälven
507 SE236569-484235 SE236569-484235 753405-154215 Luleälven
508 SE236613-490584 SE236613-490584 753545-156237 Luleälven
509 SE236634-523114 SE236634-523114 753614-166597 Torneälven
510 SE236643-485776 SE236643-485776 753642-154706 Luleälven
511 SE236683-527573 SE236683-527573 753768-168017 Torneälven
512 SE236697-495714 SE236697-495714 753813-157871 Luleälven
513 SE236698-484994 SE236698-484994 753816-154457 Luleälven
514 SE236708-562006 SE236708-562006 753848-178983 Torneälven
515 SE236841-554166 SE236841-554166 754272-176486 Torneälven
516 SE236842-558618 SE236842-558618 754274-177904 Torneälven
517 SE236874-545289 SE236874-545289 754377-173659 Torneälven
518 SE236924-550005 SE236924-550005 754537-175161 Torneälven
519 SE236934-505951 SE236934-505951 754568-161131 Kalixälven
520 SE236968-532462 SE236968-532462 754676-169574 Torneälven
521 SE236970-496233 SE236970-496233 754684-158036 Luleälven
522 SE236988-518156 SE236988-518156 754740-165018 Torneälven
523 SE237108-545992 SE237108-545992 755124-173883 Torneälven
524 SE237135-500497 SE237135-500497 755210-159394 Torneälven
525 SE237165-500933 SE237165-500933 755303-159533 Torneälven
526 SE237175-514969 SE237175-514969 755335-164003 Torneälven
527 SE237185-501043 SE237185-501043 755368-159568 Torneälven
528 SE237201-532544 SE237201-532544 755420-169600 Torneälven
529 SE237257-512049 SE237257-512049 755597-163073 Torneälven
530 SE237259-547722 SE237259-547722 755602-174434 Torneälven
531 SE237260-532299 SE237260-532299 755607-169522 Torneälven
532 SE237270-524405 SE237270-524405 755640-167008 Torneälven
533 SE237274-555937 SE237274-555937 755652-177050 Torneälven
534 SE237315-505483 SE237315-505483 755783-160982 Kalixälven
535 SE237329-528813 SE237329-528813 755826-168412 Torneälven
536 SE237385-509235 SE237385-509235 756005-162177 Torneälven
537 SE237485-554706 SE237485-554706 756324-176658 Torneälven
538 SE237520-511251 SE237520-511251 756436-162819 Torneälven
539 SE237533-528562 SE237533-528562 756476-168332 Torneälven
540 SE237548-501969 SE237548-501969 756525-159863 Kustområde
541 SE237555-547697 SE237555-547697 756547-174426 Torneälven
542 SE237614-530176 SE237614-530176 756733-168846 Torneälven
543 SE237620-529316 SE237620-529316 756754-168572 Torneälven
544 SE237650-555070 SE237650-555070 756849-176774 Torneälven
545 SE237653-505028 SE237653-505028 756857-160837 Torneälven
546 SE237656-536773 SE237656-536773 756869-170947 Torneälven
547 SE237687-502996 SE237687-502996 756968-160190 Torneälven
548 SE237687-550658 SE237687-550658 756967-175369 Torneälven
549 SE237702-529805 SE237702-529805 757014-168728 Torneälven
550 SE237708-524383 SE237708-524383 757035-167001 Torneälven
551 SE237733-509245 SE237733-509245 757114-162180 Torneälven
552 SE237744-524336 SE237744-524336 757148-166986 Torneälven
553 SE237790-506940 SE237790-506940 757294-161446 Torneälven
554 SE237791-548438 SE237791-548438 757297-174662 Torneälven
555 SE237810-557971 SE237810-557971 757357-177698 Torneälven
556 SE237832-509417 SE237832-509417 757428-162235 Torneälven
557 SE237833-519290 SE237833-519290 757431-165379 Torneälven
558 SE237852-510331 SE237852-510331 757493-162526 Torneälven
559 SE237864-538871 SE237864-538871 757531-171615 Torneälven
560 SE237900-515657 SE237900-515657 757644-164222 Torneälven
561 SE237929-528848 SE237929-528848 757738-168423 Torneälven
562 SE237940-551280 SE237940-551280 757772-175567 Torneälven
563 SE238027-517691 SE238027-517691 758048-164870 Torneälven
564 SE238032-535081 SE238032-535081 758065-170408 Torneälven
565 SE238061-515892 SE238061-515892 758158-164297 Torneälven
566 SE238109-556398 SE238109-556398 758309-177197 Torneälven
567 SE238226-514077 SE238226-514077 758684-163719 Torneälven
568 SE238252-511892 SE238252-511892 758766-163023 WA45334672 Torneälven
569 SE238261-511279 SE238261-511279 758793-162828 Torneälven
570 SE238266-539090 SE238266-539090 758810-171685 Torneälven
571 SE238267-528681 SE238267-528681 758815-168370 Torneälven
572 SE238267-533363 SE238267-533363 758813-169861 Torneälven
573 SE238271-513609 SE238271-513609 758826-163570 Torneälven
574 SE238290-515164 SE238290-515164 758886-164065 Torneälven
575 SE238304-529689 SE238304-529689 758932-168691 Torneälven
576 SE238337-516627 SE238337-516627 759038-164531 Torneälven
577 SE238340-522872 SE238340-522872 759045-166520 Torneälven
578 SE238352-535608 SE238352-535608 759084-170576 Torneälven
579 SE238356-531796 SE238356-531796 759097-169362 Torneälven
580 SE238376-506255 SE238376-506255 759160-161228 Torneälven
581 SE238446-529036 SE238446-529036 759384-168483 Torneälven
582 SE238458-542519 SE238458-542519 759423-172777 Torneälven
583 SE238484-507188 SE238484-507188 759504-161525 Torneälven
584 SE238489-561789 SE238489-561789 759522-178914 Torneälven
585 SE238510-505097 SE238510-505097 759586-160859 Torneälven
586 SE238580-501291 SE238580-501291 759809-159647 Torneälven
587 SE238589-563407 SE238589-563407 759839-179429 Torneälven
588 SE238598-504802 SE238598-504802 759867-160765 Torneälven
589 SE238604-503194 SE238604-503194 759886-160253 Torneälven
590 SE238661-503043 SE238661-503043 760067-160205 Torneälven
591 SE238663-532534 SE238663-532534 760075-169597 Torneälven
592 SE238668-529567 SE238668-529567 760090-168652 Torneälven
593 SE238677-503134 SE238677-503134 760119-160234 Torneälven
594 SE238696-529620 SE238696-529620 760181-168669 Torneälven
595 SE238705-503307 SE238705-503307 760208-160289 Torneälven
596 SE238719-505822 SE238719-505822 760254-161090 Torneälven
597 SE238724-502591 SE238724-502591 760269-160061 Torneälven
598 SE238745-527862 SE238745-527862 760337-168109 Torneälven
599 SE238749-505646 SE238749-505646 760349-161034 Torneälven
600 SE238883-535165 SE238883-535165 760776-170435 Torneälven
601 SE238912-528515 SE238912-528515 760868-168317 Torneälven
602 SE238926-530606 SE238926-530606 760913-168983 Torneälven
603 SE238947-538384 SE238947-538384 760979-171460 Torneälven
604 SE238966-533847 SE238966-533847 761039-170015 Torneälven
605 SE239039-542843 SE239039-542843 761271-172880 Torneälven
606 SE239280-539181 SE239280-539181 762039-171714 Torneälven
607 SE239567-531115 SE239567-531115 762954-169145 Torneälven
608 SE239619-529093 SE239619-529093 763119-168501 Torneälven
609 SE239634-536604 SE239634-536604 763168-170893 Torneälven
610 SE239666-535530 SE239666-535530 763270-170551 Torneälven
611 SE239950-533228 SE239950-533228 764175-169818 Torneälven
612 SE240066-533416 SE240066-533416 764542-169878 Torneälven
613 SE240119-538654 SE240119-538654 764711-171546 Torneälven
614 SE240534-531083 SE240534-531083 766033-169135 Torneälven
615 ? SE231151-468020 736150-149051 Rana
616 Abborragyl SE196404-449330 Abborragyl 625493-143099 Mörrumsån
617 Abborragölen SE199233-467979 Abborragölen 634501-149038 Emån
618 Abborragölen SE202131-438472 Abborragölen 643731-139641 Motala ström
619 Abborrasjön SE198699-414052 Abborrasjön 632801-131864 Ätran
620 Abborrasjön SE199962-422719 Abborrasjön 636822-134624 Ätran
621 Abborregöl SE200267-470189 Abborregöl 637794-149742 Emån
622 Abborregöl SE200609-479233 Abborregöl 638885-152622 Botorpsströmmen
623 Abborretjärnen SE206272-401571 Abborretjärnen 656920-127889 Göta älv
624 Abborrsjön SE201041-411352 Abborrsjön 640260-131004 Abborrsjön Rolfsån
625 Abborrsjön SE223436-495174 Abborrsjön 711582-157699 Ångermanälven
626 Abborrtjärn SE200929-403436 Abborrtjärn 639902-128483 Kungsbackaån
627 Abborrtjärn SE205863-391055 Abborrtjärn 655616-124540 Strömsån
628 Abborrtjärn SE206476-405779 Abborrtjärn 657568-129229 Göta älv
629 Abborrtjärn SE207235-407933 Abborrtjärn 659986-129915 Göta älv
630 Abborrtjärn SE208355-426839 Abborrtjärn 663554-135936 Göta älv
631 Abborrtjärn Östra SE211678-425234 Abborrtjärn Östra 674134-135425 Göta älv
632 Abborrtjärnen SE204834-444156 Abborrtjärnen 652338-141451 Motala ström
633 Abborrtjärnen SE206983-414404 Abborrtjärnen 659182-131976 Göta älv
634 Abborrtjärnen SE207502-443148 Abborrtjärnen 660836-141130 Göta älv
635 Abborrtjärnen SE207818-455080 661841-144930 Norrström
636 Abborrtjärnen SE207907-467122 Abborrtjärnen 662126-148765 Norrström
637 Abborrtjärnen SE207984-473355 Abborrtjärnen 662370-150750 Norrström
638 Abborrtjärnen SE208262-473942 Abborrtjärnen 663256-150937 Norrström
639 Abborrtjärnen SE208917-445901 Abborrtjärnen 665343-142007 Göta älv
640 Abborrtjärnen SE209998-436708 Abborrtjärnen 668784-139079 Göta älv
641 Abborrtjärnen SE210086-426082 Abborrtjärnen 669066-135695 Göta älv
642 Abborrtjärnen SE214877-458427 Abborrtjärnen 684323-145996 Ljusnan
643 Abborrtjärnen SE219588-461206 Abborrtjärnen 699328-146881 Ljungan
644 Abborrtjärnen SE221754-467944 Abborrtjärnen 706223-149027 Ångermanälven
645 Abborrtjärnen SE224375-530735 Abborrtjärnen 714571-169024 Umeälven
646 Abborrtjärnen SE224780-530075 Abborrtjärnen 715861-168814 Umeälven
647 Abborrtjärnen SE226699-527541 Abborrtjärnen 721974-168007 Skellefteälven
648 Abborrtjärnen SE227336-497479 Abborrtjärnen 724001-158433 Umeälven
649 Abborrtjärnen SE227526-512561 Abborrtjärnen 724607-163236 Skellefteälven
650 Abborrtjärnen SE229241-485714 Abborrtjärnen 730068-154686 Umeälven
651 Abborrtjärnet SE207929-406683 Abborrtjärnet 662196-129517 Göta älv
652 Abborrträsket SE225588-514222 Abborrträsket 718435-163765 Abborrträsket Umeälven
653 Abborrvattnet SE199673-406350 Abborrvattnet 635904-129411 Viskan
654 Abborrvattnet SE223857-458669 Abborrvattnet 712922-146073 Abborrvattnet Ångermanälven
655 Abiskojaure SE238077-507891 Abiskojaure 758208-161749 Abiskojaure Torneälven
656 Abmoträsket SE227896-499216 Abmoträsket 725785-158986 Abmoträsket Umeälven
657 Ackjärnen SE208647-477458 Ackjärnen 664481-152057 Norrström
658 Acksjön SE205801-499413 Acksjön 655420-159049 Acksjön Trosaån
659 Acksjön SE205891-489632 Acksjön 655707-155934 Nyköpingsån
660 Acktjärnen SE209894-480140 Acktjärnen 668455-152911 Dalälven
661 Addarn SE207940-519450 Addarn 662230-165430 Kustområde
662 Agnemarssjön SE200204-487233 Agnemarssjön 637593-155170 Kustområde
663 Agnsjön SE200056-418621 Agnsjön 637122-133319 Viskan
664 Agsjön SE206230-446294 Agsjön 656786-142132 Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo Göta älv
665 Ahajaure SE230566-479229 Ahajaure 734287-152621 Ahajaure Umeälven
666 Ahmajärvi SE233384-578212 Ahmajärvi 743262-184144 Torneälven
667 Ainasjärvi SE236111-539012 Ainasjärvi 751948-171660 Ainasjärvi Torneälven
668 Aironjauratjärnen SE231628-540795 Aironjauratjärnen 737671-172228 Luleälven
669 Aivakjaure SE229354-475386 Aivakjaure 730427-151397 Aivakjaure Umeälven
670 Ajajaure SE234816-483977 Ajajaure 747822-154133 Ajajaure Luleälven
671 Ajaure SE228202-468371 Ajaure 726760-149163 Ajaure Umeälven
672 Ajkesträsk SE201971-534380 Ajkesträsk 643221-170185 Kustområde
673 Ajojärvi SE235446-545854 Ajojärvi 749831-173839 Kalixälven
674 Akersträsket SE228551-493994 Akersträsket 727871-157323 Akersträsket Umeälven
675 Akkajaure SE235289-502773 Akkajaure 749330-160119 Akkajaure Luleälven
676 Akkastjärnen SE228742-466556 Akkastjärnen 728480-148585 Umeälven
677 Alanen Sevujärvi SE237187-534271 Alanen Sevujärvi 755374-170150 Alanen Sevujärvi Torneälven
678 Aleb Tjapkajaure SE231866-475738 Aleb Tjapkajaure 738427-151509 Skellefteälven
679 Alekjaure SE231504-503988 Alekjaure 737277-160506 Alekjaure Piteälven
680 Algustorpasjön SE195915-426173 Algustorpasjön 623935-135724 Helge å
681 Allgjuttern SE201741-476413 Allgjuttern 642489-151724 Allgjuttern Botorpsströmmen
682 Allgunnen SE198355-475455 Allgunnen 631706-151419 Allgunnen Alsterån
683 Allgunnen SE199292-447873 Allgunnen 634690-142635 Allgunnen Lagan
684 Almesåkragölen SE200380-448589 Almesåkragölen 638154-142863 Lagan
685 Alsjön SE201609-405826 Alsjön 642067-129244 Göta älv
686 Alsjön SE203173-410222 Alsjön 647050-130644 Bastån Göta älv
687 Alsjön SE208528-640574 Alsjön 654838-159443 Alsjön Trosaån
688 Alsjön SE211187-484809 Alsjön 672572-154398 Gavleån
689 Alsjösjön SE215976-481528 Alsjösjön 687824-153353 Alsjösjön Delångersån
690 Alträsket SE225805-515082 Alträsket 719125-164039 Alträsket Umeälven
691 Alvasjön SE202229-439797 Alvasjön 644044-140063 Alvasjön Motala ström
692 Alvsjön SE209684-515977 Alvsjön 667784-164324 Kustområde
693 Amerikasjön SE206620-470836 Amerikasjön 658028-149948 Norrström
694 Ammarpagölen SE201293-443396 Ammarpagölen 641061-141209 Motala ström
695 Amungen SE212608-469298 Amungen 677097-149458 Amungen Dalälven
696 Anajaure SE232701-528031 Anajaure 741086-168163 Anajaure Luleälven
697 Andersbogöl SE202020-479314 Andersbogöl 643376-152648 Kustområde
698 Andersbogölen SE199606-433819 Andersbogölen 635688-138159 Lagan
699 Anderstjärnen SE211942-459884 Anderstjärnen 674975-146460 Dalälven
700 Andersvedjedjupet SE208558-525849 Andersvedjedjupet 664200-167468 Kustområde
701 Andsjön SE196635-428214 Andsjön 626227-136374 Lagan
702 Andsjön SE201588-405119 Andsjön 642000-129019 Göta älv
703 Andsjön SE204596-444658 Andsjön 651580-141611 Motala ström
704 Andtjärnen SE211483-416125 Andtjärnen 673515-132524 Glomma
705 Angagyl SE196025-457388 Angagyl 624286-145665 Bräkneån
706 Anglasjön SE196111-453321 Anglasjön 624559-144370 Mieån
707 Angserydssjön SE202546-448825 Angserydssjön 645053-142938 Motala ström
708 Angsjön SE204116-447004 Angsjön 650052-142358 Motala ström
709 Angstadtjärnen SE207853-450687 Angstadtjärnen 661953-143531 Göta älv
710 Annebergssjön SE199131-430450 Annebergssjön 634177-137086 Annebergssjön Lagan
711 Annsjön SE204631-464534 Annsjön 651693-147941 Annsjön Motala ström
712 Ante-Matstjärnen SE223628-526138 Ante-Matstjärnen 712193-167560 Umeälven
713 Antvarden SE202289-476686 Antvarden 644235-151811 Antvarden Storån
714 Appan SE202246-458003 Appan 644096-145861 Motala ström
715 Arajaure SE235268-481139 Arajaure 749262-153229 Arajaure Luleälven
716 Arbovatten SE202349-401753 Arbovatten 644424-127947 Göta älv
717 Ardnasjaure SE230480-487874 Ardnasjaure 734014-155374 Umeälven
718 Arkkupetäjänvuomanjärvet SE236062-558624 Arkkupetäjänvuomanjärvet 751791-177906 Torneälven
719 Arnagöl SE196561-455387 Arnagöl 625992-145028 Bräkneån
720 Arnarpagölen SE198673-428267 Arnarpagölen 632718-136391 Nissan
721 Arnungaredssjö SE201018-423881 Arnungaredssjö 640185-134994 Ätran
722 Arrebosjön SE202399-458273 Arrebosjön 644583-145947 Motala ström
723 Arslöstjärnarna SE213503-430450 Arslöstjärnarna 679949-137086 Dalälven
724 Arslöstjärnarna SE213503-430578 Arslöstjärnarna 679949-137127 Dalälv