Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alsjön (WA93201180)
Stationen skapades: 2020-02-12 15:24
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
2017
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6547809
SWEREF99 TM Östlig: 640574

RT 90 2,5 gon V - X: 6548379
RT 90 2,5 gon V - Y: 1594430

WGS84 Latitud: 59,0465054217362
WGS84 Longitud: 17,4504508318221

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi 654838-159443 Alsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Ammonium Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Järn Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Fosfat Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen Kisel Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning pH Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Försurning Sulfat Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Temperaturförhållande   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Var sjätte år 2017 -
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer Omdrevssjöar vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2017 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000