Krageholm

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE614000-137000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Krageholm (WA64354658)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Krageholm (WA64354658)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Krageholm (WA64354658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Krageholm (WA64354658)
Stationen skapades: 2011-03-04 15:47 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Ystad - 1286
Vattenmyndighet
 
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nybroån - SE89000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa