Flyinge

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE618000-134000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Eslöv-Flyinge (WA23502724)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Eslöv-Flyinge (WA23502724)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Eslöv-Flyinge (WA23502724)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Holmbyåsen (WA46465606)
Stationen skapades: 2011-03-04 15:47 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-05-27 15:36 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Eslöv - 1285
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kävlingeån - SE92000
Åtgärdsområde
Kävlingeån
Startår
2007
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa