Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Isälvsavlagring Jädraås/Jäderfors (SE673371-154319)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Isälvsavlagring Jädraås/Jäderfors (SE673371-154319)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Isälvsavlagring Jädraås/Jäderfors (SE673371-154319)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kungsfors-Jäderfors (WA23368526)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-17 13:11 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2019-05-29 13:35 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Sandviken - 2181
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2008
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa