Billinge

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE620000-134000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Billinge (WA50351609)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Billinge (WA50351609)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Billinge (WA50351609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Billinge (WA50351609)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-03-04 15:47 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-12-22 10:24
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Eslöv - 1285
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Saxån
Startår
2007
Slutår
2007

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad