Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nybroåsen vid St Sigfrid (WA41608194)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nybroåsen vid St Sigfrid (WA41608194)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nybroåsen vid St Sigfrid (WA41608194)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nybroåsen vid St Sigfrid (WA41608194)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-24 11:25 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:51 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa