Skräbeån,uppstr betongbro,nedstr Ivösjöns utlopp

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE621658-141647
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) (WA55585011)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Bromölla - 1272
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6214045
SWEREF99 TM Östlig: 466637

RT 90 2,5 gon V - X: 6216582
RT 90 2,5 gon V - Y: 1416476

WGS84 Latitud: 56,0704081522483
WGS84 Longitud: 14,4640939139463

ETRS-89 Latitud: 56.07040
ETRS-89 Longitud: 14.46408

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet