Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-28 20:26 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6216287
SWEREF99 TM Östlig: 451641

RT 90 2,5 gon V - X: 6219000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1401500

WGS84 Latitud: 56.0892684807
WGS84 Longitud: 14.2228268759

ETRS-89 Latitud: 56.08926
ETRS-89 Longitud: 14.22281

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Nätprovfiske i Råbelövssjön
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar 28By Råbelövssjön yta
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar 28By Råbelövssjön yta
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar 28By Råbelövssjön yta
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar 28By Råbelövssjön yta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1979 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1976 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk   Två gånger 2000 2010
RMÖ, Skåne övrigt Nätprovfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Två gånger 2000 2010
SRK, Helge å Djurplankton i sjöar Djurplankton   Var tredje år 1976 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1990 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1976 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Helge åLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton