Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Harmånger-Stocka (WA39904061)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Harmånger-Stocka (WA39904061)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Harmånger-Stocka (WA39904061)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Harmånger-Stocka (WA39904061)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-17 13:11 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Nordanstig - 2132
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Harmångersån - SE44000
Åtgärdsområde
Norra Hälsinglands kustvatten
Startår
2009
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län RMÖ-69 Forsa
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 1678 Forsa (reserv)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   1 gång per år 2009 2010
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län pH   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Alkalinitet   1 gång per år 2009 2010
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Arsenik   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2017 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Konduktivitet   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Ammonium   1 gång per år 2009 2010
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Ammonium   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Klorid   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Konduktivitet   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrat   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Sulfat   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Järn   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kalcium   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalcium   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Koppar   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   1 gång per år 2009 2010
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bensen   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Krom   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Koppar   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Zink   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Mangan   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kalium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Natrium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Magnesium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Totalaluminium   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   1 gång per år 2010 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Magnesium   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrit   1 gång per år 2009 2010
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   1 gång per år 2009 2010
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrit   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län PFAS 11   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Fosfat   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2017 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2017 -

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa