Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Umeälvsåsen, Gunnarnområdet (WA27962888)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Umeälvsåsen, Gunnarnområdet (WA27962888)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Umeälvsåsen, Gunnarnområdet (WA27962888)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Umeälvsåsen, Gunnarnområdet (WA27962888)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-17 13:20 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Storuman - 2421
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa