Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Isälvsavlagring Gnarp (WA21796670)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Isälvsavlagring Gnarp (WA21796670)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Isälvsavlagring Gnarp (WA21796670)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Isälvsavlagring Gnarp (WA21796670)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:55 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Nordanstig - 2132
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gnarpsån - SE43000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län RMÖ-24 Gnarp
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 1680 Frästa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitratkväve   2 gånger per år 2008 2009
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Arsenik   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2009 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Ammonium   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrat   2 gånger per år 2008 2009
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Klorid   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Sulfat   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrat   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Ammonium   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Konduktivitet   Var sjätte år 2009 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalcium   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Koppar   1 gång per år 2008 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Natrium   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2015 2015
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bensen   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Krom   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Koppar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Zink   Var sjätte år 2009 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Totalaluminium   2 gånger per år 2011 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kemisk syreförbrukning, Mn   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Magnesium   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrit   2 gånger per år 2008 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet TOC   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   2 gånger per år 2008 2016
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län PFAS 11   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Fosfat   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrit   Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningpH
GRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
Nitrit
Kemisk operativ övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrit

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial