Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sandemar (WA36481724)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandemar (WA36481724)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandemar (WA36481724)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandemar (WA36481724)
Stationen skapades: 2012-09-20 10:42 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Södermanlands yttre kustvatten
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa