Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ronnebyån (WA22555757)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-28 10:14 av Länsstyrelsen i Blekinge län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6228186
SWEREF99 TM Östlig: 517857

RT 90 2,5 gon V - X: 6230130
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467880

WGS84 Latitud: 56,1982936377969
WGS84 Longitud: 15,2877934696631

ETRS-89 Latitud: 56.19828
ETRS-89 Longitud: 15.28779

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag 16 Ronnebyån, Ronneby Brunn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2010 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1972 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, RonnebyånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet