Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Algutstorp-Horla (WA30634871)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Algutstorp-Horla (WA30634871)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Algutstorp-Horla (WA30634871)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Algutstorp-Horla (WA30634871)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-18 13:36 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Vårgårda - 1442
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
-
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa