Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE756349-174455 (WA66274723)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE756349-174455 (WA66274723)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE756349-174455 (WA66274723)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE756349-174455 (WA66274723)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-17 13:20 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2011
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar grundvatten

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad