Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rönne å: Havet-Rössjöholmsån (WA26039331)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rönne å: Havet-Rössjöholmsån (WA26039331)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rönne å: Havet-Rössjöholmsån (WA26039331)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rönne å: Havet-Rössjöholmsån (WA26039331)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6237581
SWEREF99 TM Östlig: 366583

RT 90 2,5 gon V - X: 6241300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1316650

WGS84 Latitud: 56.2642961123
WGS84 Longitud: 12.8458932427

ETRS-89 Latitud: 56.26428
ETRS-89 Longitud: 12.84588

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 57 Rönneå, vid utl t Skälderviken
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag 57 Rönneå, vid utl t Skälderviken
SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag 57 Rönneå, vid utl t Skälderviken
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa 57 Rönneå, vid utl t Skälderviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1987 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 1997 -
SRK, Rönne å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Rönne åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve