Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  RONNEBYÅN: Bäck från Vikholmen - Viren (WA60874239)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6270819
SWEREF99 TM Östlig: 512509

RT 90 2,5 gon V - X: 6272840
RT 90 2,5 gon V - Y: 1463030

WGS84 Latitud: 56,5814874059006
WGS84 Longitud: 15,2036370179105

ETRS-89 Latitud: 56.58148
ETRS-89 Longitud: 15.20363

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag 11 Ronnebyån, Bro
SRK, Ronnebyån Elfiske i vattendrag 11 Ronnebyån, Bro
SRK, Ronnebyån Bottenfauna i vattendrag 11 Ronnebyån, Bro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån Elfiske i vattendrag Fisk   Var tredje år 1999 -
SRK, Ronnebyån Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tredje år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1972 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 0 -
SRK, Ronnebyån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, RonnebyånBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, RonnebyånBottenfauna
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet