ns pukebergs glasbruk

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE628939-150759
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Stationen skapades: 2015-02-02 09:00 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
2006
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6287886
SWEREF99 TM Östlig: 556863

RT 90 2,5 gon V - X: 6289390
RT 90 2,5 gon V - Y: 1507599

WGS84 Latitud: 56,7315178584401
WGS84 Longitud: 15,9293831313797

ETRS-89 Latitud: 56.73151
ETRS-89 Longitud: 15.92938

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet