Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rottnen (WA64839329)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rottnen (WA64839329)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rottnen (WA64839329)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rottnen (WA64839329)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Lessebo - 0761
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6291920
SWEREF99 TM Östlig: 508132

RT 90 2,5 gon V - X: 6294000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1458900

WGS84 Latitud: 56.7711541922
WGS84 Longitud: 15.1330552093

ETRS-89 Latitud: 56.77115
ETRS-89 Longitud: 15.13304

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi 2 Rottnen, Hovmantorp
SRK, Ronnebyån Nätprovfiske 2 Rottnen, Hovmantorp
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar 2 Rottnen, Hovmantorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 0 -
SRK, Ronnebyån Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden   Var tredje år 1972 -
SRK, Ronnebyån växtplankton i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tredje år 1972 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, RonnebyånFisk
LjusförhållandenSiktdjup
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, RonnebyånFisk
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet