Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-03-07 13:19 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
2004
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa