Gåsgöl V

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633257-153278
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emån (WA63368029)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emån (WA63368029)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emån (WA63368029)
Stationen skapades: 2015-02-19 09:35 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Mönsterås - 0861
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6331348
SWEREF99 TM Östlig: 581529

RT 90 2,5 gon V - X: 6332574
RT 90 2,5 gon V - Y: 1532784

WGS84 Latitud: 57,1181995974233
WGS84 Longitud: 16,3464102142913

ETRS-89 Latitud: 57.11819
ETRS-89 Longitud: 16.34641

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet