Östergarn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE636836-168401
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sydöstra Gotland - Ljugarn (WA79129894)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sydöstra Gotland - Ljugarn (WA79129894)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sydöstra Gotland - Ljugarn (WA79129894)
Stationen skapades: 2015-02-11 12:54 av Länsstyrelsen i Gotlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE117118
Åtgärdsområde
Östra Gotland
Startår
1989
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6368920
SWEREF99 TM Östlig: 732289

RT 90 2,5 gon V - X: 6368366
RT 90 2,5 gon V - Y: 1684016

WGS84 Latitud: 57,4035793434892
WGS84 Longitud: 18,8669958804901

ETRS-89 Latitud: 57.40357
ETRS-89 Longitud: 18.86699

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Östergarn
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Östergarn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland pH   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Alkalinitet   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2013 2013
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Klorid   2 gånger per år 1989 2010
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Klorid   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Konduktivitet   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Kalcium   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Järn   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Sulfat   2 gånger per år 2013 2013
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Sulfat   2 gånger per år 1989 2010
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Ammonium   2 gånger per år 1989 2010
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Konduktivitet   2 gånger per år 1989 2010
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Ammonium   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Nitrat   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Fluor   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Kalium   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Magnesium   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Mangan   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Natrium   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Nitrit   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2013 2013
Verifiering grundvatten Gotland Verifiering grundvattenkemi Gotland Fosfat   2 gånger per år 2013 2013
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Nitrat + nitrit   2 gånger per år 1989 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningVerifiering grundvatten GotlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000