Stora Delsjön

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640150-127602
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Delsjön (WA67852544)
Stationen skapades: 2018-12-21 13:53 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Göteborg - 1480
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområde
Mölndalsån
Startår
2013
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6397199
SWEREF99 TM Östlig: 324090

RT 90 2,5 gon V - X: 6401508
RT 90 2,5 gon V - Y: 1276020

WGS84 Latitud: 57,6825703038995
WGS84 Longitud: 12,0495005911102

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000