Flämsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE648274-137516
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-03-02 16:44 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Skara - 1495
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6479567
SWEREF99 TM Östlig: 422197

RT 90 2,5 gon V - X: 6482744
RT 90 2,5 gon V - Y: 1375160

WGS84 Latitud: 58,4498545173052
WGS84 Longitud: 13,6669280411347

ETRS-89 Latitud: 58.44985
ETRS-89 Longitud: 13.66692

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Flämsjön
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Flämsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   En gång 2007 2007
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a En gång 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2007 2007
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2007 2007