Gammelsta

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651413-154717
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kilaån (Kila-Gammelsta) (WA31918746)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kilaån (Kila-Gammelsta) (WA31918746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kilaån (Kila-Gammelsta) (WA31918746)
Stationen skapades: 2015-02-09 13:28 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2016-12-28 13:04 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Kilaån
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6513002
SWEREF99 TM Östlig: 593743

RT 90 2,5 gon V - X: 6514129
RT 90 2,5 gon V - Y: 1547169

WGS84 Latitud: 58,7468934427716
WGS84 Longitud: 16,619894423379

ETRS-89 Latitud: 58.74689
ETRS-89 Longitud: 16.61989

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Kilaån (Kila-Gammelsta)
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Kilaån (Kila-Gammelsta)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2008
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2008

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008