Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östersjön-norr om Askersund (WA42809205)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östersjön-norr om Askersund (WA42809205)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östersjön-norr om Askersund (WA42809205)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östersjön-norr om Askersund (WA42809205)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6534686
SWEREF99 TM Östlig: 495892

RT 90 2,5 gon V - X: 6537000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449550

WGS84 Latitud: 58.951797
WGS84 Longitud: 14.928613

ETRS-89 Latitud: 58.95178
ETRS-89 Longitud: 14.92859

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Östersjön1110 väst
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Östersjön1110 väst
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar 1110 Östersjön
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1110 Östersjön
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment 1110 Östersjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2009 2009
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 1989 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 1989 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 1989 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1975 1993
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2009 2016
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2009 2016
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1975 1993
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2016 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1975 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2009 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve