Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Muskan (WA27482061)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Muskan (WA27482061)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Muskan (WA27482061)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Muskan (WA27482061)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nynäshamn - 0192
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6543985
SWEREF99 TM Östlig: 666365

RT 90 2,5 gon V - X: 6544244
RT 90 2,5 gon V - Y: 1620180

WGS84 Latitud: 59,0029397417525
WGS84 Longitud: 17,8965354379812

ETRS-89 Latitud: 59.00293
ETRS-89 Longitud: 17.89653

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar SLUAB0154 Muskan
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar SLUAB0154 Muskan
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0154 Muskan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2013 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2006 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarMakrofyter
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarMakrofyter
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet