Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2015-02-10 13:21 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nynäshamn - 0192
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6546310
SWEREF99 TM Östlig: 661795

RT 90 2,5 gon V - X: 6546625
RT 90 2,5 gon V - Y: 1615638

WGS84 Latitud: 59,0255514734038
WGS84 Longitud: 17,8188004530624

ETRS-89 Latitud: 59.02554
ETRS-89 Longitud: 17.81878

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000:129 Gorran
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Gorran

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Arsenik   Var tredje år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalkväve   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var tredje år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalfosfor   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bensen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Diklormetan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Antracen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoranten   Var tredje år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Koppar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Temperatur   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Zink   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vanadin   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Naftalen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Pentaklorfenol   Var tredje år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2010 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluor   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi PFAS 11   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrit   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fosfat   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi TOC   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Silver   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Strontium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vattenfärg   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Uran   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kisel   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)antracen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoren   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Etylbensen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Krysen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Xylen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Toluen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Pyren   Var tredje år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, grundvattenkemi, Stockholms länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn