Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Åmålsviken (WA85126119)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-10-12 13:05 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Åmål - 1492
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6548584
SWEREF99 TM Östlig: 369146

RT 90 2,5 gon V - X: 6552434
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322916

WGS84 Latitud: 59,056556386982
WGS84 Longitud: 12,7183698445873

ETRS-89 Latitud: 59.04656
ETRS-89 Longitud: 12.72699

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar V910/V23 PKT 80

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 2000 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn Vart annat år 2006 2010
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan Vart annat år 2006 2010
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1992 -
RK, Åmålsviken Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, ÅmålsvikenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRK, ÅmålsvikenNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet