Visman, nedströms Nybble (före fall)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655360-140580
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visman nedströms Dävelsbäcken (WA24770307)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
1996
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6550750
SWEREF99 TM Östlig: 451966

RT 90 2,5 gon V - X: 6553600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1405800

WGS84 Latitud: 59.0933692003
WGS84 Longitud: 14.161649801

ETRS-89 Latitud: 59.09336
ETRS-89 Longitud: 14.16164

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Vi30 Visman, nedströms Nybble (före fall)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1996 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1996 2010