Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655491-154960
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen (WA40097399)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen (WA40097399)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen (WA40097399)
Stationen skapades: 2015-02-19 10:32 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Flen - 0482
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2007
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6553795
SWEREF99 TM Östlig: 595681

RT 90 2,5 gon V - X: 6554910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1549600

WGS84 Latitud: 59,112670546352
WGS84 Longitud: 16,6709828641208

ETRS-89 Latitud: 59.11266
ETRS-89 Longitud: 16.67097

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   Vart annat år 2008 2010
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   Vart annat år 2008 2010

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2007 2007