Byälven, nedströms Säffle, Krokstad

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655752-133406
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Byälven (SE655986-133510)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Byälven nedströms Säffle (WA28142211)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Byälven nedströms Säffle (WA28142211)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Byälven nedströms Säffle (WA28142211)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-08 08:09 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1970
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6553810
SWEREF99 TM Östlig: 380223

RT 90 2,5 gon V - X: 6557529
RT 90 2,5 gon V - Y: 1334062

WGS84 Latitud: 59.1067130087
WGS84 Longitud: 12.9085110907

ETRS-89 Latitud: 59.10670
ETRS-89 Longitud: 12.90849

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag By15 Byälven nedströms Säffle
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag By15 Byälven nedströms Säffle

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1989 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1970 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1973 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1972 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrit 12 gånger per år 1970 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kjeldahlkväve 12 gånger per år 2014 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1970 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1970 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1982 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1982 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1982 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1970 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1970 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1970 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1970 1995
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1986 1987
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 1995

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna