Hjälmaren, Segersjö

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656206-148867
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmaren (SE657240-152792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Stationen skapades: 2015-01-27 13:11 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-06-22 16:56 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560211
SWEREF99 TM Östlig: 534693

RT 90 2,5 gon V - X: 6562064
RT 90 2,5 gon V - Y: 1488671

WGS84 Latitud: 59,1796207751959
WGS84 Longitud: 15,6070272359859

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000