Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Gripsholmsviken (SE658594-159015)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Prästfjärden (WA89970645)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-29 15:59 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Salem - 0128
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Prästfjärden-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574057
SWEREF99 TM Östlig: 646989

RT 90 2,5 gon V - X: 6574556
RT 90 2,5 gon V - Y: 1601164

WGS84 Latitud: 59.2798304863
WGS84 Longitud: 17.5798319089

ETRS-89 Latitud: 59.27982
ETRS-89 Longitud: 17.57982

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi M-CS-SBJ-6 Långhällsudde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton   5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Försurning   5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Försurning pH 5 gånger per år 1998 -
RK, Östra Mälaren, SVOA Vattenkemi Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Östra Mälaren, SVOAFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000