Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lötälven (WA75378658)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lötälven (WA75378658)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lötälven (WA75378658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lötälven (WA75378658)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6573741
SWEREF99 TM Östlig: 449589

RT 90 2,5 gon V - X: 6576629
RT 90 2,5 gon V - Y: 1403700

WGS84 Latitud: 59.2995353135
WGS84 Longitud: 14.1148433449

ETRS-89 Latitud: 59.29953
ETRS-89 Longitud: 14.11484

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Kr60 Lötälven, Dyebron
SRK, Norra Vänern Påväxt Kr60 Lötälven, Dyebron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1996 2011
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1996 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2011 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger