Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ekerö-Munsö (WA50610996)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ekerö-Munsö (WA50610996)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ekerö-Munsö (WA50610996)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ekerö-Munsö (WA50610996)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Ekerö - 0125
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Långtarmen-Närområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 10029_1 Stenhamra

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   2 gånger per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2007 2007

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa