Eksågsån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658385-156015
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Eksågsån (WA97607691)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Eksågsån (WA97607691)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Eksågsån (WA97607691)
Stationen skapades: 2015-02-06 11:04 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sörfjärden-Närområden
Startår
2006
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6582851
SWEREF99 TM Östlig: 605877

RT 90 2,5 gon V - X: 6583850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1560150

WGS84 Latitud: 59,3710543148948
WGS84 Longitud: 16,8631180511163

ETRS-89 Latitud: 59.37104
ETRS-89 Longitud: 16.86310

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Eksågsån Eksågsån
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Eksågsån
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Eksågsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   Var tredje år 2008 2011
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2007 2007
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   Var tredje år 2008 2011

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2006 2006
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2006 2006
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2006 2006
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2006 2006