Brobybäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658796-152615
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brobybäcken (WA82485294)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brobybäcken (WA82485294)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brobybäcken (WA82485294)
Stationen skapades: 2015-02-06 10:23 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Brobyviken-Närområde
Startår
2007
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6586548
SWEREF99 TM Östlig: 571841

RT 90 2,5 gon V - X: 6587960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1526150

WGS84 Latitud: 59,4114200076539
WGS84 Longitud: 16,2656357587755

ETRS-89 Latitud: 59.41141
ETRS-89 Longitud: 16.26562

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Brobybäcken Brobybäcken
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Brobybäcken
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Brobybäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   Var fjärde år 2008 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron En gång 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2007 2007
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   Var fjärde år 2008 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var femte år 2007 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var femte år 2007 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var femte år 2007 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var femte år 2007 2012